Tác giả: tonyremitano

Hội nghị Blockchain dành cho phái nữ đầu tiên tại Việt Nam

Ngay từ lúc khai sinh, Cryptocurrency và blockchain đã được thiết lập để trở thành công nghệ đột phá nhất thế giới. Tính đến nay, nền công nghiệp này đã cho thấy khả năng thu hút nguồn đầu tư và sự tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, cũng như sự chênh lệch trong các lĩnh

Đọc tiếp