Thẻ: Bitcoin Cash

Product Updates Q3/2018

Looking for what’s new at Remitano? For each quarter we will provide you Product Updates which contains our core activities so that you can follow up, see what happens and recognize the development as well as our team’s effort in bringing you the best product. As the second quarter of 2018 marked a market slowdown

Đọc tiếp

Cập nhật sản phẩm quý I năm 2018

Với mục tiêu mang đến cho các bạn những thay đổi, cập nhật mới nhất và đầy đủ nhất từ Remitano, trong mỗi quý chúng tôi sẽ cung cấp một bản báo cáo bao gồm những hoạt động chính của công ty, qua đó bạn có thể theo dõi và cảm nhận sự phát triển

Đọc tiếp